ທະນາຄານພັດທະນາລາວ (ທພລ) ຂໍແຈ້ງມາຍັງທຸກໆທ່ານຊາບວ່າ ປະຈຸບັນ ຍອດການລະດົມເງິນບໍລິຈາກ ຈາກພໍ່ແມ່ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງປະຊາຊົນ ຜ່ານທະນາຄານພັດທະນາລາວ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 25-07-2018 ມາລວມໄດ້:

ຍອດບໍລິຈາກ: ກີບ

ເວລາ: