ແຈ້ງລາຍຊື່ຜູ້ເຂົ້າສອບເສັງພາກທິດສະດີ ຕໍາແໜ່ງພະນັກງານໄອທີ ເຂົ້າເປັນພະນັກງານປະຈໍາສາຂາຜົ້ງສາລີ, ສາຂາຊໍາເໜືອ, ສາຂາຫ້ວຍຊາຍ, ສາຂາອຸດົມໄຊ, ສາຂຫລວງນໍ້າທາ

1.ວັນສອບເສັງ ວັນທີ 23/10/2018 ທີ່ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ສາຂາອຸດົມໄຊ

2.ຜູ້ທີ່ມີລາຍຊື່ດ້ານລຸ່ມແມ່ນໃຫ້ມາຮັບບັດເຂົ້າຫ້ອງສອບເສັງ ພ້ອມ scope ຄົ້ນຄວ້າ ນັບແຕ່ມື້ແຈ້ງລາຍຊື່ ໄປຈົນຮອດວັນທີ 22 ຕຸລາ 2018 ທີ່ຊັ້ນ 4 ພະແນກຈັດຕັ້ງແລະພະນັກງານ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ຕິດຕໍ່ພົວພັນ 021 213300-03 ຫລື 081 211145