Responsive image
Generic placeholder image
ທີ່ຕັ້ງຕູ້ ATM ຂອງ ສາຂານະຄອນຫຼວງ

ທີ່ຕັ້ງ ສະຖານທີ່ ເບີໂທ
ໜ້າສາຂານະຄອນຫຼວງ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານມີໄຊ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 021 213400
ໜ້າໜ່ວຍຈອມເພັດ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານຈອມເພັດ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 021 213400
ໜ້າໂຮງໝໍ 150 ຕຽງ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານຈອມມະນີ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ແຂວງນະຄອນຫຼວງ 021 213400
ໜ້າໜ່ວຍໂພນໄຊ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານໂພນໄຊ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ແຂວງນະຄອນຫຼວງ 021 213400
ໜ້າໜ່ວຍບໍລິການດອນໜູນ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານໄຊສະຫວ່າງ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ແຂວງນະຄອນຫຼວງ 021 213400
ໜ້າໂຮງແຮມສີສະຫວາດ ບ້ານ ສີສະຫວາດ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງ 021 264362
ໜ້າສໍານັກງານໃຫຍ່ຕູ້ 1 ຕັ້ງຢູ່ບ້ານສີຫອມ, ເມືອງຈັນທະບູລີ ແຂວງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 021 264362
ໜ້າສໍານັກງານໃຫຍ່ຕູ້ 2 ຕັ້ງຢູ່ບ້ານສີຫອມ, ເມືອງຈັນທະບູລີ ແຂວງຄໍາມ່ວນ 021 264362
ຕະຫຼາດເຊົ້າ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານສີສະເກດ, ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 021 264362
ໜ້າພະແນກການເງິນນະຄອນຫຼວງ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານໂພນທັນເໜືອ, ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 021 264362
ໜ້າໂຮງໝໍເສດຖາ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານດອນກອຍ, ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 021 264362
ໜ້າ ມໍຊໍ ດົງໂດກ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານດົງໂດກ, ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 021 264362
ໜ້າມາລີນ້າ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານໜອງປາໃນ, ເມືອງສີໂຄດຕະບ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 021 264362
ສູນການຄ້າລາວໄອເຕັກ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານໂພນທັນເໜືອ, ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 021 264362
ໜ້າຄິວລົດເມສາຍໃຕ້ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານຊ້າງຄູ້, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 021 264362
ໜ້າຕະຫຼາດສີໄຄ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານສີໄຄທົ່ງ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 021 264362
ຕູ້ເອທີເອັມເຄື່ອນທີ່ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານສີຫອມ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 021 264362
ໜ້າໜ່ວຍບ/ກຕະຫຼາດເຊົ້າມໍຕຶກໃຫຍ່ ບ້ານ ສີສະເກດ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 021-285341
ໜ້າຕະຫຼາດເກົ້າລ້ຽວ ບ້ານ ດ່ານຄໍາ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 021 670853
ໜ້າສະຫະພັນແມ່ຍີງລາວ ບ້ານສະພານທອງເໜືອ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 021 264362
ໜ້າໂຊລູມຄໍາປະສົງ ບ້ານ ວັງຊາຍ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງ 021 264362
ໜ້າໂຮງຮຽນດົງຄໍາຊ້າງ ບ້ານ ດົງຄໍາຊ້າງ, ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງ 021 264362
ໜ້າບໍລິສັດສະກາວີ ບ້ານ ໜອງປີງ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງ 021 264362
ສະຖາບັນການທະນາຄານ ບ້ານ ຄຳຮຸ່ງ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ແຂວງນະຄອນຫຼວງ 021 264362
ຮ້ານຄ້າກອງທັບຫຼັກ 5 ບ້ານ ຈອມມະນີ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 021 264362
ຕະຫລາດຈີນໜອງດ້ວງ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານຂົວຫຼວງ, ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 021 264362
ຂ້າງໂຮງຮຽນໂລໂກສ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານດົງປ່າລານ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 021 264362
ຂ້າງປະຕູໄຊ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານໂພນໄຊ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ແຂວງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 021 264362
ໜ້າສະໜາມກິລາເຈົ້າອານຸວົງ ຕັ້ງຢຸ່ບ້ານ ອານຸ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 021 264362
ທ່າງ່ອນໜ້າສູນລາວໂທລະຄົມ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ທ່າງ່ອນ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 021 213400
ໜ້າຕະຫຼາດຫ້ວຍຫົງ ບ້ານ ຫ້ວຍຫົງ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ແຂວງ ນະຄອນຫລວງ 021-264362
ໜ້າວັດສີສະເກດ ບ້ານ ສີສະເກດ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 021-264362
ຕູ້ໜ້າບໍລິສັດສາຍຂອງ ບ້ານ ສີສັງວອນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 021 264362
ຕູ້ໜ້າບໍລິສັດສາຍສໍາພັນ ບ້ານ ຊໍາເກດ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 021 264362
ຕູ້ບ້ານສົມສະໜຸກ ຫລັກ 10 ບ້ານ ສົມສະໜຸກ, ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 021 213400
ຕູ້ໜ່ວຍບໍລິການໜອງໜ້ຽວ Nongniewy village, Sikhບ້ານ ໜອງໜ້ຽວ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນottabong district, Vientiane capital 021 213400
ຕູ້ໜ່ວຍບໍລິການໜອງໜ່ຽງ ບ້ານ ໜອງໜ່ຽງ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 021 213400
ຕູ້ວັດຈັນ ບ້ານ ວັດຈັນ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 021 213400
ສະຖານນີວິທະຍຸ FM98 ໂພນຕ້ອງ ບ້ານ ໂພນຕ້ອງ, ເມືງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງ 021 264362
ໜ້າໄປສະນີດົງໂດກ ບ້ານ ດົງໂດກ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫລວງ 021 264362
ຕູ້ລັດວິສະຫະກິດໄຟຟ້າໂສກປ່າຫລວງ ບ້ານ ໂສກປ່າຫລວງ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫລວງ 021 264362
ຕູ້ໝ້າວອດຄລັບ ບ້ານ ດົງຫລວງ, ເມືອງ ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫລວງ 021 264362
ຕູ້ໜ້າໂຮງໝໍນາຊາຍທອງ ບ້ານ ຮ່ອງໄກ່ແກ້ວ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງ 021 264362
ຕູ້ໜ້າໂຮມໄອເດຍ ບ້ານ ສີຫອມ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງ 021 264362
ໜ້າບໍລິສັດອີທີແອວມະຫາຊົນ ບ້ານ ສາຍລົມ, ເມືອງຈັນທະບູລີ,​ນະຄອນຫລວງ 021 264362
ຕູ້ເອທີເຄື່ອນທີ່ ຕູ້ 2(ຢຸູ່ຫ້ອງທົດລອງ ສນຍ) ບ້ານ ສີຖານເໜືອ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງ 021 264362
ຕູ້ເອທີເອັມໄຟຟ້າໜອງບຶກ ບ້ານ ຫນອງບຶກ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງ 021 264362
ຕູ້ຕະຫລາດຈັນສະຫວ່າງ ບ້ານ ຫນອງແຕ່ງ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫລວງ 021 264362
ໜ້າໜ່ວຍຊຽງຢືນ ບ້ານ ຊຽງຢືນ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງ 021 213400
ຕູ້ໜ້າສຸກສາລາ ຫລັກ 21 ບ້ານ ໂຄກສີວິໄລ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫລວງ 021 213400
ໜ້າໜ່ວຍບໍລິການທ່າມ່ວງ ບ້ານ ທ່າມ່ວງ, ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫລວງ 021 213400
ໜ້າໜ່ວຍບໍລິການທາດຫລວງ ບ້ານ ທາດຫລວງ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫລວງ 021 213400
ໜ້າໜ່ວຍແລກປ່ຽນມີໄຊ ບ້ານ ມີໄຊ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງ 021 213400
ໜ້າຊັບພະວິຊາ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານໂສກປ່າຫຼວງ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 021 212018