ຄົ້ນຫາຜູ້ໂຊກດີທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນ

Campaign QR Trust Pay

ຂໍ້ມູນຜູ້ໂຊກດີ:
ລຳດັບ ສາຂາ ຜູ້ໂຊກດີ
1 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
2 ແຂວງວຽງຈັນ
3 ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ
4 ແຂວງບໍ່ແກ້ວ
5 ແຂວງອຸດົມໄຊ
6 ແຂວງຫລວງພະບາງ
7 ແຂວງໄຊຍະບູລີ
8 ແຂວງຫົວພັນ
9 ແຂວງຊຽງຂວາງ
10 ແຂວງຜົ້ງສາລີ
11 ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ
12 ແຂວງຄໍາມ່ວນ
13 ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
14 ແຂວງຈໍາປາສັກ
15 ແຂວງສາລະວັນ
16 ແຂວງເຊກອງ
17 ແຂວງອັດຕະປື